Bipolair en lithium

Op locatie controleren van lithiummedicatie

Bipolair persoon Een bipolaire stoornis is een chronische, psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief. Een medicamenteuze behandeling is vaak noodzakelijk. Bipolaire Stoornis komt bij 2-4% van de bevolking voor.

Lithium

Lithium is het meest gebruikte medicament, voor 60-80% effectief maar kent nadelen vanwege zijn toxiciteit. Regelmatige monitoring van het lithiumgehalte in bloed is noodzakelijk. Het monitoren van het lithiumgehalte vindt gemiddeld tussen de 5 - 7 keer per jaar plaats.

Beperkingen huidige meetprocedure

De huidige infrastructuur om het lithium medicijn te controleren draagt niet bij aan een goede behandeling. Nu nog wordt vaak het lithiumgehalte in een centraal lab bepaald. Het extra moeten reizen en het precies bijhouden van het 12-uurs interval geeft voor de patiënt extra gedoe en ongemak. Daarnaast geeft de lange wachttijd van meerdere dagen voor het krijgen van het meetresultaat extra onzekerheid. Met name wanneer een snelle uitslag essentieel is duurt de huidige meetprocedure via het laboratorium te lang met gezondheidsrisico’s voor de patiënt van dien. Dit speelt zeker bij het vermoeden van een intoxicatie.

Lage therapietrouw

Testpakket Een ander probleem bij de behandeling is de lage therapietrouw. Goede therapietrouw is nodig om terugval in de behandeling te voorkomen. 75% van de personen met bipolaire stoornis nemen door verschillende oorzaken hun medicatie inconsistent. Ondanks de hoge effectiviteit van lithium, gebruikt slechts 50% van de personen met bipolaire stoornis het medicijn.

Naast de lithium controle, is ook de controle van het creatininegehalte en de nierfunctie belangrijk. Dit is nodig om tijdig de lithium medicatie te kunnen aanpassen om vergiftiging vroegtijdig te voorkomen. Om deze reden is er een wens naar een combinatie test waarbij het lithium- en creatininegehalte en de nierfunctie worden gemeten.

Direct lithium, creatinine en nierfunctie meten bij onzekerheid

Door het introduceren van een zelftest voor het op elke locatie bepalen van het lithium- en creatinine gehalte en de nierfunctie is het mogelijk om elk moment te meten. Hierdoor wordt het mogelijk om op elk moment dat dit gewenst is controle te krijgen over de eigen behandeling. Dit vereenvoudigd het meetproces, vermindert de onzekerheid en zal een hogere therapietrouw tot gevolg hebben. Door tijdig intoxicaties te detecteren zal neurologische schade worden voorkomen en ziekenhuis opnames verminderen. Het kwaliteit van leven van de patiënt zal met de beschikbaarheid van een zelftest verbeteren.

FISIC heeft de Medimate zelftest ontwikkeld voor het bepalen van het lithium- en creatininegehalte en de nierfunctie. Deze wordt nu aangeboden aan behandelaren voor meten op de poli en in beperkte mate aan patiënten thuis.

Naast lithium wordt bij bipolaire stoornis bijvoorbeeld ook het medicijn Depakine (werkzame stof valproïnezuur of valproaatzuur) voorgeschreven. Dit medicijn moet ook regelmatig worden gecontroleerd. De verwachting is dat de Medimate in de toekomst ook dit medicijn kan meten.

Zelf lithium metenMeer weten?

Ik wil meer weten Via de button kunt u ons een vraag stellen, ons benaderen voor een productpresentatie of een gesprek aanvragen.