Bloeddruk verlaging

Verminderen kans op nierfalen door snelle controle van zoutarm dieet

Door het meten van natrium, kalium en creatinine meten in urine

Ambulant thuis De meeste nierpatiënten worden behandeld met een zoutbeperkt dieet. Het houden van een zout beperkt dieet is moeilijk. Controle op het houden van een zoutbeperkt dieet gebeurt door het bepalen van het natrium- en kaliumgehalte in de urine. Bij patiënten met een zoutbeperkt dieet controleert de behandelend arts de urine periodiek op natrium. Het zoutgehalte in het 24-uurs urine is namelijk een indicatie voor de hoeveelheid zout die de vorige dag is ingenomen. Deze natriumcontrole in het laboratorium is, uiteraard, incidenteel. Een belangrijke aanwinst is als de patiënt dat regelmatig zelf zou kunnen doen, waardoor ook meer inzicht in eigen dieet en eetgedrag ontstaat. Tot nog toe ontbrak deze mogelijkheid van zelfmanagement omdat voor het bepalen van natrium in de urine apparatuur wordt gebruikt waarmee zelfcontrole niet mogelijk is.

Door de Medimate als zelftest voor zoutbepaling in urine te gebruiken is het mogelijk de noodzakelijke feedback op het zoutarme dieet te krijgen. Nu is 24-uurs urine verzamelen veel gedoe en om deze reden is de Medimate aangepast om op basis van het ochtend urine een betrouwbare schatting van de zoutinname te maken.


Nierafstoting
Interesse?
Bent u geïnteresseerd om te kijken wat de Medimate voor u kan betekenen dan kunt u ons een vraag stellen, een gesprek aangaan of een productpresentatie aanvragen. Ik wil meer weten