06/05/2019 - Bloed en urine meten

Nieuwe meetmogelijkheden

Medimate testpakket Na een periode van verbeteren en testen is de Fisic Medimate nu geschikt om verschillende parameters tegelijkertijd te meten. Uit een druppel vingerprik bloed kan het lithium-, creatinine-gehalte en de nierfunctie gemeten worden. De kwaliteit van de vingerprikbloeddruppel wordt ook gemeten en geeft aan of de bloeddruppel onbeschadigd is aangebracht. Naast deze parameters kan daarnaast ook in plasma of veneus volbloed het kaliumgehalte gemeten worden.

In urine kan ook gemeten worden. Uit één druppel urine kan het natrium-, kalium- en creatinine-gehalte gemeten worden. Magnesium wordt ook tegelijkertijd gemeten, echter deze is nog niet uitgebreid gevalideerd.

Lees hier meer over de Medimate

Met bovengenoemde set van parameters kan de Medimate ingezet worden voor verschillende toepassingen:

Direct controleren lithiummedicatie bij bipolaire stoornis

Lithium monitoringDoor het meten van lithium, creatinine en de nierfunctie in vingerprikbloed.

De behandeling van patiënten met bipolaire stoornis die lithium gebruiken kan worden ondersteund door en zelftest metingen van de Fisic Medimate op de poli of bij patiënten thuis.

Vroegtijdige detectie van uitdroging bij TPV

Controle uitdroging Door het meten van natrium en creatinine in urine

Door de concentratie van natrium in urine te meten kan tijdig uitdroging worden voorkomen. Met de Fisic Medimate kan dit nu bij patiënten thuis of bij de huisarts. Bijvoorbeeld patiënten met totale parenterale voeding heeft baat bij het vroegtijdig detecteren van uitdroging ter voorkoming van ziekenhuisopnames.

Verlagen hoge bloeddruk door snelle controle van zoutinname

Dieet monitoring Door het meten van natrium, kalium en creatinine in urine

Het voorkomen van hoge bloeddruk vermindert de kans op hart- en nierschade. Een te hoge zoutinname door het eten van zout voedsel kan deze hoge bloeddruk veroorzaken. Om de bloeddruk te verlagen wordt dan een zoutarm dieet aangeraden. Met de Fisic Medimate is het mogelijk om de zoutinname van de afgelopen dag thuis te controleren zodat u weet hoeveel zout gegeten is.

Verminderen kans op nierfalen door snelle controle van zoutarm dieet

Dieet monitoringDoor het meten van natrium, kalium en creatinine meten in urine

Voor het monitoren van een zoutarm dieet om de nieren te ontlasten kan met de Fisic Medimate het natrium-, kalium- en creatininegehalte in ochtend urine worden gemeten. De meting geeft een terugkoppeling op het zoutarm dieet en motiveert de patiënt minder zout te eten.

Verminderen kans op medicatievergifiting bij nierfalen

Medicatie controle Door het meten van creatinine, kalium en de nierfunctie in bloed

Indien medicatie wordt gebruikt bij nierfalen dan is het mogelijk de juiste dosering van de medicatie aan te passen op de nierfunctie. Op deze manier wordt een overdosering of te laag medicatie niveau voorkomen.

Verminderen kans op medicatievergifiting bij hartfalen

Medicatie controleDoor het meten van kalium en creatinine in veneusbloed

Voor het instellen van medicatie bij patiënten met hartfalen kan het belangrijk zijn om het creatinine- en het kalium-gehalte te controleren.

Verminderen kans op medicatievergifiting bij nieuwe medicatie

Medicatie controle Door het meten van creatinine en de nierfunctie in bloed

Voor veel medicamenten is het noodzakelijk om de gezondheid van de nieren te controleren. Met de Medimate kan de nierfunctie gecontroleerd worden bij de huisarts of apotheker.