12/10/2019 - App ondersteuning

Lemli patient platform Het Lemli patiëntplatform van FISIC is vanaf nu beschikbaar voor patiënten die de Fisic Medimate in studie verband gebruiken.

Lemli biedt de mogelijkheid om:

  • Meer informatie over het lithium medicijn te lezen
  • De meetresultaten automatisch bij te houden van de Medimate
  • De meetresultaten te delen met je behandelaar
  • Het medicatiegebruik bij te houden
  • Het dagboek bij te houden met weergave van je stemming, meetresultaten en medicatiegebruik
  • De life chart bij te houden

Uit de eerste resultaten met patiënten die de Medimate thuis hebben gebruikt komt naar voren:

  • Thuis meten met direct resultaat is veel fijner
  • Minder onzekerheid
  • Het online steunpunt (Lemli) wordt als makkelijk ervaren en de meetdata kan hier makkelijk naar gestuurd worden. Het overzicht van de metingen wordt vaak gebruikt.

Quote van één van de deelnemers:
" Ik ben meer dan blij met de meter. Zonder de Medimate zou ik minder (of geen) lithium gebruiken. Ik ervaar met de Medimate regie. Voor mij is dat fijn en nodig. "

Lees meer over het Fisic Lemli patiëntplatform