30/06/2021 - Presentatie KenBis

Logo KenBis

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.

Daarom zijn diverse mensen vanuit dit kenniscentrum al vanaf een pril stadium betrokken bij de ontwikkeling van lithiummeting met de Medimate. Want het eenvoudig en snel meten van de lithiumspiegel past in de doelstellingen van KenBis.

Tijdens een recente meeting met psychiaters, specialistisch verpleegkundigen en andere bij KenBis betrokkenen, zijn de jongste ontwikkelingen gepresenteerd. En zijn met name ook praktijkervaringen besproken. 

Zowel die van Ingrid Knipping (GGZ Oost Brabant) die voor de eindopdracht van haar opleiding verpleegkundig specialist GGz, onderzoek heeft gedaan in de ambulante (ouderen) zorg. Het direct op locatie kunnen meten van de lithiumspiegel heeft als voordeel dat er binnen 10 minuten inzicht daarin is.

Dit betekent ook direct bijsturen. Zoals op warme dagen de cliënten meer te laten drinken en advies te geven over een tijdelijke aanpassing van de medicatie. Op deze wijze zijn diverse ziekenhuisopnames voorkomen.

[Gebruikerservaringen](/bipolar/experiences ?classes=roundwhitebuttonlinkright)

Thuis en op de poli meten

Lees meer over het Medimate GGZ-testpakket Ook de ervaringen van een cliënt die enige tijd thuis metingen heeft uitgevoerd met de Medimate werden gedeeld tijdens deze bijeenkomst van KenBis. Een mogelijkheid de we graag in samenspraak met behandelaars en zorgverzekeraars op termijn willen bieden.

Want de rust die deze cliënt heeft ervaren door zelf met regelmaat metingen uit te kunnen voeren onder meer tijdens vakantieperiodes, gunnen we iedereen die lithium medicatie heeft voorgeschreven gekregen.

Voor gebruik op poli’s is het voor professionals mogelijk een testpakket aan te vragen. Daarnaast is een beperkt aantal Medimate meetapparaten beschikbaar voor thuisgebruik. Hoewel hiervoor altijd overleg met en instemming van de behandelend arts nodig is.