05/11/2021 - Training Lentis

Waar de ervaringen van een patiënt al niet toe kunnen leiden. Want tijdens een pilot heeft een patiënt van Lentis Groningen haar lithiumspiegel gemeten met de Medimate. Recent is op basis van deze pilot en een test op de poli zelf een aantal behandelaars en leden van het FACT-team van geestelijke gezondheidzorginstelling Lentis Groningen (locatie Herenweg) getraind om de Medimate op de polikliniek en in de ambulante zorg toe te passen.

Meer rust en zekerheid

Door de goede ervaringen van deze patiënt met het zelf thuis testen van haar lithiumspiegel, raakte ook een van haar behandelaars enthousiast. Want het regelmatig meten van de lithiumspiegel, gaven deze patiënt veel rust, zekerheid en vertrouwen in haar medicatie. Kort voor ze met deze thuismetingen startte heeft ze namelijk nog overwogen haar lithiummedicatie volledig te stoppen.

Door regelmatig met de Medimate metingen te verrichten leerde ze hoe haar lichaam op de medicatie reageert en hoe ze zich voelt onder bepaalde omstandigheden. Die ervaringen hebben ertoe geleid dat ze nu zelf meer regie kan nemen over haar medicatie en de kwaliteit van leven. Zoals ze ook meldt in een artikel in PlusMinus, het magazine voor patiënten met een bipolaire aandoening (link naar PDF).

Snel resultaat

Voor de behandelaars van Lentis is deze ervaring reden om de Medimate tijdens consults op de poli en in de ambulante zorg op grotere schaal in te zetten. Metingen op de poli of locatie met de Medimate vanuit een vingerprik bloed geven binnen tien minuten de resultaten, die door behandelaars direct met de patiënt besproken worden.

Hierdoor krijgen patiënten meer en beter inzicht in de waarde van hun lithiummedicatie voor hun welzijn. Sneller en beter inzicht in de lithiumspiegel leidt daarbij tot meer rust bij patiënten en tot een hoge mate van therapietrouw. En een patiënt die beter weet om te gaan met lithiummedicatie heeft veel voordelen voor de persoon zelf als voor de directe omgeving, behandelaars en ook in maatschappelijk opzicht.

Getraind aan de slag

Het team van Lentis kan nu - getraind en wel - met de Medimate metingen hieraan een bijdrage leveren. Natuurlijk onze felicitaties voor Sanne Edema, Petra Ronde, Marloes Medema Judith Wolting, Lydie Roestenburg en Casandra Koelewijn voor het behalen van hun certificaat voor het gebruik en op de juiste wijze meten van lithium- en kreatininewaarden met de Medimate.

Zelf aan de slag? Voor gebruik op poli’s en in de ambulante zorg is het voor professionals mogelijk een testpakket aan te vragen. Daarnaast is een beperkt aantal Medimate meetapparaten beschikbaar voor thuisgebruik. Hoewel hiervoor altijd overleg met en instemming van de behandelend arts nodig is.

Meer informatie Direct contact
Foto: Training Lentis