06/12/2021 - Poli gebruik Dimence

Meten op de poli Steeds meer ggz-instellingen testen in de praktijk de werking en voordelen van point of care meting van de lithiumspiegel en het kreatinine gehalte bij patiënten. De afgelopen weken volgenden daarvoor 30 medewerker van verschillende locaties van Dimence een training met de Medimate. Tijdens die training bleek dat zij verwachten dat meten met de Medimate een extra dimensie toevoegt aan hun zorg voor een beter leven van patiënten met een bipolaire aandoening. We noteerden een aantal ‘take aways’ die dit mooi weergeven. Zoals in de korte, krachtige reactie van Vera Lassche: ‘Gemakkelijk & snel; zeer patiëntvriendelijk’.

Sharmaine Berghorst geeft aan ‘dat er eenvoudiger en sneller meerdere controles uitgevoerd kunnen worden’. Waarop bij Dimence bij de metingen ook extra wordt ingezet. Ook wordt de ‘efficiency van werken’ een aantal keer genoemd en de mogelijkheid om ‘direct te kunnen anticiperen op afwijkende metingen’ en dat dit ‘de therapietrouw helpt bevorderen’.

Léon Metselaar legt zelfs de relatie tussen het gebruik van de Medimate en de klantbelofte van Dimence: ‘Een hulpmiddel dat hopelijk bij kan dragen aan het ervaren van kwaliteit van leven, door snel te kunnen meten.’

Peter Goossens heeft goede hoop dat de Medimate ‘een waardevolle aanvulling is op de gereedschapskist voor interventies’.

‘De lithiummeter faciliteert meten is weten!’ meldt Jos Boer.

En Willemien Zemmelink hoopt hiermee juist ook meer ervaring op te doen op de poli.

Juist daarvoor gaan de medewerkers bij Dimence vanaf nu ook regelmatig metingen uitvoeren tijdens reguliere afspraken met patiënten. Bij de oproep wordt gemeld dat zij niet meer vooraf naar een prikpost hoeven. Voordeel voor de patiënt zie dat zij geen aparte extra afspraak hoeven te maken om bloed te laten prikken.

En een voordeel voor behandelaars. Want het gebeurt met regelmaat dat patiënten vooraf geen bloed hebben laten prikken of dat de uitslag daarvan pas na de afspraak op de poli binnenkomt. Bij Dimence kan nu tijdens een reguliere afspraak met een vingerprik bloed via de Medimate binnen 10 minuten de uitslag besproken worden.

In de praktijk is inmiddels al gebleken dat de directe bespreking van bloedwaarden positief werkt op de therapietrouw van patiënten. Dat is niet alleen winst voor de patiënt en haar/zijn directe omgeving. Maar ook voor behandelaars.

Zelf aan de slag? Voor gebruik op poli’s en in de ambulante zorg is het voor professionals mogelijk een testpakket aan te vragen. Daarnaast is een beperkt aantal Medimate meetapparaten beschikbaar voor thuisgebruik. Hoewel hiervoor altijd overleg met en instemming van de behandelend arts nodig is.

Meer informatie over het testpakket