11/01/2022 - 365dagen verbeteren

Als de fysieke of mentale gezondheid van mensen bedreigd of aangetast wordt, dan verliezen ze kwaliteit van leven. Dat hebben de afgelopen twee jaar met een gezondheidscrisis eens temeer aangetoond. We wensen je dan ook een heel gezond 2022.

De producten en diensten van Fisic – Medimate zijn nauw verbonden aan gezondheid en vooral aan het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen. Door de metingen met de Medimate bieden we namelijk behandelaars en mensen met bepaalde ziektebeelden inzichten waarmee ze actie kunnen ondernemen om de kwaliteit van leven ondanks beperkingen te vergroten. Dat gebeurt al bij diverse GGZ-instellingen door de meting van de lithiumspiegel, de nierfunctie en het kreatinine-gehalte van mensen met een bipolaire aandoening die lithium als medicatie gebruiken.

Dit jaar staat voor ons in het teken om nog meer behandelaars en patiënten bekend te maken met de voordelen van het meten op locatie met de Medimate. Zowel binnen de ggz maar ook daarbuiten. Want inmiddels is onze pilot met het meten van natrium in urinemonsters van patiënten met darmfalen en totale parenterale voeding om uitdroging te voorkomen halverwege.

Het risico van uitdroging van deze patiënten vanwege het verlies van vocht en zouten via de toegepaste high output stoma, is groot. Uitslagen van normale testen laten doorgaans lang op zich wachten, waardoor de kans op ziekenhuisopname alleen maar toeneemt.

Metingen met de Medimate in de thuissituatie of op de poli leveren binnen enkele minuten resultaten op die doorgesproken kunnen worden met de behandelend Maag-, Darm- en Leverarts en waarop actie om erger te voorkomen ondernomen kan worden.

Stap voor stap bieden we met de Medimate de mogelijkheid om voor steeds meer ziektebeelden op locatie snelle en efficiënte bloed- en urinetests uit te voeren. Om daarmee mensen met verschillende aandoeningen inzichten te geven die helpen bij de verbetering van de kwaliteit van hun leven. Een heel jaar ligt voor ons om hier op verschillende manieren bijdragen aan te leveren.

Stefan Lenk & Steven Staal

Foto: Een druppel vol inzicht