08/05/2023 - Kosten verandering

Foto:GGZE Bij GGz-Eindhoven is Marius Reijnen (Verpleegkundig Specialist) vanaf het begin betrokken bij het meten van lithium en kreatinine met de Medimate Point-of-Care device. Dat begon met tussentijdse metingen bij verdenkingen op intoxicaties en ernstige stemmingsveranderingen. Inmiddels past GGz-Eindhoven de POCT-meting ook toe in het standaard behandelprotocol.

“In de vergoedingensfeer die vóór 2022 gold, zouden we alleen bij acute situaties en bij patiënten die de therapie niet goed volgen, de Point-of-Care metingen uitvoeren. Want de voordelen daarvan wegen op die momenten zeker op tegen de hogere kosten. Maar de kosten voor eerstelijns diagnostiek – zoals dat officieel heet – zijn nu voor rekening van de betreffende instelling,” verduidelijkt Marius de situatie die sinds begin 2022 voor GGz-instellingen van kracht is.

Marius daarover: “Voor 2022 betaalde de zorgverzekeraar de kosten voor lithiummeting en alle andere laboratorium bepalingen voor een cliënt. Sinds vorig jaar betaalt de instelling die kosten. De verschillen in kostprijs tussen een meting met de Medimate en een standaardbepaling bij het lab vallen daardoor mee. Neem je als voorbeeld een meting in de thuissituatie, waarvoor het lab een standaard toeslag vraagt, dan is de meting met de Medimate zelfs goedkoper."

"Bijkomend aspect is dat we sinds de invoering van het zorgprestatiemodel geen indirecte tijd meer kunnen declareren. De administratie van reguliere labmetingen is vooral indirecte tijd die niet declarabel is. Terwijl metingen met de Medimate juist directe en dus declarabele tijd genereert.”

Maar een waarschuwing is op z’n plaats. Want de afspraken die een GGz-instelling met het laboratorium heeft gemaakt verschillen per organisatie. En dat kan betekenen dat wat voor GGzE opgaat, niet perse van toepassing is voor een andere GGZ-instelling

Overigens mogen andere bijkomende voordelen niet vergeten worden. Het meten op locatie van de lithiumwaarde betekent voor behandelaars dat ze binnen 9 minuten inzicht hierin hebben. Het biedt de mogelijkheid om direct te kunnen handelen bij acute situaties zoals hiervoor al aangegeven werd door Marius.

En om het gesprek met de cliënt aan te gaan over het belang van medicatietrouw. Een belangrijke reden voor GGz-Eindhoven om deze POCT-metingen op te nemen in het standaard protocol, zoals Marius in een eerder blog toelichtte.

Wil je meer weten over de Fisic Medimate en het gebruik in jouw dagelijkse praktijk. Neem dan gerust contact op. Of neem een keer deel aan de Lunchtafel Lithiummeting die we met regelmaat online organiseren. Speciaal voor mensen die de Medimate nog niet gebruiken maar er wel meer over willen weten.

Kijk voor meer informatie over deze lunchtafels hier.