01/06/2023 - Stapsgewijs invoeren

Over de vraag van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl om zijn ervaringen met regionale samenwerking bij innovatie te delen, hoefde Steven Staal niet lang na te denken.

Op 23 mei was daarvoor het innovatiecafé georganiseerd in Apeldoorn.

En Steven gaf tijdens die bijeenkomst inzicht in de samenwerking met regionale zorginstellingen bij de introductie en uitbreidingen van Point-of-Care metingen met de Fisic Medimate.

Een handzaam apparaat waarmee op basis van lab-on-chip technologie bloed en urinemonsters binnen 9 minuten op locatie bepaald worden.

Professionals bij diverse (regionale) instellingen maken hiervan gebruik. Bijvoorbeeld in crisissituaties bij de GGZ waarbij de noodzaak groot is om de lithium- en kreatininewaarden bij patiënten met een bipolaire aandoening snel te kunnen meten.

Inmiddels wordt Point-of-Care meting ook toegepast binnen het standaard zorgprotocol bij GGzE (Eindhoven): https://lnkd.in/em26BiPH.

Herkenbaar voor de succesvolle invoering van een zorginnovatie zijn zaken die ook door andere sprekers en tijdens de discussie naar voren werden gebracht:

1 Voor de opzet/uitvoering van een innovatie in de zorg heb je binnen zorginstellingen kartrekkers nodig en support vanuit artsen en het management.

2 Zorg voor een open en lerende manier van werken door eerst stappen te zetten met de innovatie. Het eerst proberen te formaliseren van zaken werkt eerder contraproductief. En een mislukking van een goed innovatief initiatief eerder in de hand.

3 Zorg is een complexe materie die ook nog eens gebonden is aan strikte regelgeving. Zowel gebruikers als aanbieders van een zorginnovatie hebben daarom een lange adem nodig om tot resultaten te komen.

Stap voor stap zijn diverse zorginstellingen in verschillende regio's nu actief aan de slag met onze Point-of-Care apparatuur.

Inmiddels ook buiten de GGz en met metingen van bloed- en urinewaarden bij andere ziektebeelden.