11/09/2023 - Resultaten bevestigd

Resultaten validatietest bevestigen nauwkeurigheid metingen.

Tijdens een recente Expertafel Lithiummeting deelde Ralph Aalbers (Psychiater in opleiding) zijn bevindingen en inzichten van een onafhankelijk validatie-onderzoek van de Fisic Medimate. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 51 patiënten van GGz Rivierduinen. Het doel van het onderzoek was om zowel de meetapparatuur als de meetresultaten te vergelijken met labresultaten.

Met 26 patiënten die aan het onderzoek deel hebben genomen werd daarvoor een afspraak gepland op een prikpost 12 uur na inname van de lithiummediactie om de standaard dalspiegel te meten. Tijdens deze afspraak werd zowel veneus als via een vingerprik bloed afgenomen. De veneuze bloedmonsters zijn in het laboratorium en op drie Medimate apparaten getest. De vingerpikbloedmonsters zijn op drie andere Medimate apparaten getest.

De uitkomsten van deze testen toonden aan dat de metingen met de Medimate apparaten onderling geen verschillen vertonen en dus dezelfde resultaten geven. En ook dat de metingen binnen hoge nauwkeurigheidsgrenzen vergelijkbaar zijn met de resultaten van het laboratorium.

In de tweede fase van het onderzoek is bij 25 patiënten op afwijkende tijden de lithiumspiegel met de Fisic Medimate gemeten en op dezelfde manier met elkaar vergeleken. De intervallen van meting lagen daarbij van heel kort na inname tot ruim boven de 12-uurs termijn. De resultaten die verkregen werden via de analyse met de Fisic Medimate blijken ook in deze situaties dezelfde resultaten op te leveren als de labuitslagen.

Dit onafhankelijke validatie-onderzoek toont aan dat metingen met de Fisic - Medimate onder alle omstandigheden nauwkeurig zijn en dat behandelaars op de resultaten kunnen vertrouwen.

Een mooi resultaat. Zeker ook omdat patiënten voor het merendeel hebben aangegeven dat het meten met de Medimate meer vrijheden biedt en minder belastend is. Ervaringen van behandelaars die de Fisic Medimate met regelmaat gebruiken bevestigen dit. Waarbij het voordeel voor behandelaars en patiënten is dat ze direct de meetresultaten krijgen en hierop de behandeling afstemmen.

Wil je meer weten over de Fisic Medimate en het gebruik in jouw dagelijkse praktijk. Neem dan gerust contact op met Steven Staal.

NB. Op dit moment wordt gewerkt aan de wetenschappelijke publicatie van de resultaten van dit onderzoek. Interesse om deze na publicatie te ontvangen? Laat dat dan weten via het contactformulier.