Voordelen

1. Meten als het nodig is

Waarom later pas meten als dit ook direct kan?

Op de poli Patiënten moeten nu vaak naar het ziekenhuis, laboratorium of priklocatie om bepaalde bloed- en urinewaarden te meten. Dit gebeurt als zij met klachten komen bij de huisarts, als zij medicatie krijgen bij de apotheker of als zij voor een behandeling regelmatig gecontroleerd moeten worden. Vaak zit tussen het afnamemoment en het beoordelen van de uitslag meerdere dagen.

Voor de patiënt betekent het wachten uitstel van zorg. Het later aanpassen van de medicatie of het later inzetten van de vervolg behandeling. Zo wordt bijvoorbeeld medicatievergiftiging of uitdroging pas later gedetecteerd dan nodig, met met regelmaat een ziekenhuisopname tot gevolg.

De Medimate maakt het mogelijk, voor een aantal behandelingen, om thuis of bij de behandelaar te meten. Een patiënt kan direct op basis van het meetresultaat geholpen worden. Patiënten zullen hierdoor minder gedoe ervaren en de behandeling verloopt efficiënter, effectiever en veiliger.

De gezondheid van de patiënt verbetert en de zorg wordt goedkoper.

2. Zelfregie

De zorg verplaatst zich meer en meer naar de patiënt.

Door de patiënt de mogelijkheid te geven om zelf controles uit te voeren in combinatie met ondersteunende e-health applicaties wordt het mogelijk om een gedeelte van de behandeling bij de patiënt thuis te laten plaatsvinden. Dit zorgt voor meer patiëntbetrokkenheid en meer zelfregie. Het resultaat is een behandeling die efficiënter, effectiever en veiliger is.

De gezondheid van de patiënt verbetert en de zorg wordt goedkoper.

3. Leefstijl aanpassing

Kunnen we ook voorkomen in plaats van genezen?

Thuis heeft u vaak een thermometer en een weegschaal. Maar wat als daar een bloed en urine bepaling bijkomt? Dit is met de Medimate een realistisch toekomstbeeld. Huishoudens kunnen de mogelijkheid krijgen om thuis extra gezondheidsparameters te meten. Bijvoorbeeld door een regelmatige bepaling van natrium-, kalium- en creatinine-gehalte in urine. Dit kan helpen om de hoeveelheid zout in uw eten te controleren. Goede zoutcontrole is belangrijk om de bloeddruk te verlagen om later hart en nierschade te voorkomen.

De MedimateParameters
Meer weten?
Ik wil meer weten Via de button kunt u ons een vraag stellen, ons benaderen voor een productpresentatie of een gesprek aanvragen.