Putting you in control
Nederlands English

Gebruikssituaties

In de medische praktijk

Arts Het weten van up-to-date bloedspiegels is vaak cruciaal voor het afstemmen van de therapie op de patiënt. Met het Medimate Lithium MiniLab is het mogelijk om in uw praktijk binnen enkele minuten de bloedspiegels van uw patiënten te bepalen. Op deze manier heeft u altijd de laatste gegevens bij de hand om de beste beslissingen te kunnen nemen voor de behandeling van uw patiënt. Voor de patiënt betekent dit, minder reis- en wachttijd maar vooral het voordeel van directe feedback.

Dit zal vooral van belang zijn in de volgende gevallen:

 • Verdenking op intoxicatie
 • Twijfel over de juistheid van de dosering
 • Afbouwen van lithium therapie
 • Instellen van de patiënt op lithium
 • Controle op therapietrouw
 • Opnieuw instellen na wijziging van comedicatie
 • Bij patiënten met prikangst
 • Patiënten die laboratorium onderzoeken weigeren
 • Frequentere monitoring van lithium in geval van bijvoorbeeld
  • verminderde nierfunctie
  • zwangere patiënten
  • instabiele patiënten

Bij de patienten thuis

Arts Met het Medimate Lithium MiniLab is het mogelijk om het laboratorium mee te nemen naar uw patiënten thuis. Op deze manier wordt lithium controle gemakkelijker voor patiënten die moeilijker naar het laboratorium gaan zoals bijvoorbeeld ouderen. En juist bij deze groep patiënten is een goede monitoring cruciaal, omdat comedicatie, verminderde nierfunctie en kwetsbare gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen.

Het Lithium MiniLab kan ook uitstekend worden ingezet door Fact-teams bij de begeleiding van patiënten in hun eigen omgeving en zo een bijdrage leveren in het herstelproces.

Voor zelfcontrole

Arts Medimate gelooft in zelfcontrole. Het grootste voordeel van zelfcontrole door patiënten is dat de kwaliteit van leven voor uw patiënten aanzienlijk zal verbeteren. Patiënten zijn vrijer om te gaan en staan waar ze willen en kunnen direct meten indien dit noodzakelijk geacht wordt, iets wat tot nu toe nog niet mogelijk was.

De kwaliteit van de therapie zal omhoog gaan omdat door beter monitoren de medicatie nauwkeuriger kan worden ingesteld. Tevens is het de verwachting dat kritieke situaties (denk bijvoorbeeld aan Lithium intoxicaties en de daarbij behorende ziekenhuis opnames) voorkomen kunnen worden.

(Tijdelijke) zelf controle kan van belang zijn voor:

 • Instellen van de patiënt op lithium
 • Afbouwen van lithium therapie
 • Opnieuw instellen na wijziging van comedicatie
 • Controle op therapietrouw
 • Twijfel over de juistheid van de dosering
 • Zwangere patiënten
 • Instabiele patiënten

Voor Lithium patiënten komt een aparte web-site beschikbaar met uitgebreide informatie over lithium, het Medimate Lithium MiniLab, en de interpretatie van lithium resultaten. Het is ook mogelijk op deze website een elektronisch dagboekje bij te houden en de meetresultaten via een usb stick te integreren in dit dagboek, zodat een goed beeld ontstaat over het verloop van de spiegel (www.levenmetlithium.nl).

In het laboratorium

Het Medimate Lithium MiniLab kan naast het uitvoeren van capillaire metingen ook ingezet worden binnen het laboratorium voor de lithium bepaling in serum of EDTA volbloed. Voor het uitvoeren van een betrouwbare meting is geen omslachtige callibratie nodig, noch vergt de bediening uitvoerig training of expertise. Hierdoor wordt het ook voor kleine laboratoria mogelijk snelle, betrouwbare lithium bepalingen in hun service op te nemen.

In onderzoek

Het Medimate lithium MiniLab Medimate biedt een doeltreffende manier om onderzoek te doen naar gebruik en opname van lithium:

Eigenlijk zijn er nog veel onbekendheden rond het gebruik van Lithium. Denk aan de effecten van het lithiumgebruik bij zwangere vrouwen, het precieze verloop van de Lithiumspiegel en de therapietrouw. Met het MiniLab biedt Medimate u de mogelijkheid om onderzoek naar dergelijke facetten van Lithiumtherapie uit te voeren.