Putting you in control
Nederlands English

01/10/2018 - Thuisbehandeling hartpatiënten

CE-Mate en Isala partners in nieuw Europees samenwerkingsverband 'NWE-Chance' voor innovatietraject thuisbehandeling van hartpatiënten

Hartfalen is een groeiende epidemie: in de Europese Unie leven nu ongeveer 15 miljoen mensen met hartfalen. Tussen 1-2% van de totale zorguitgaven kan worden geassocieerd met deze aandoening, waarvan 50% het gevolg is van ziekenhuisopname.

Door nieuwe innovaties (een combinatie van eHealth-toepassingen en geminiaturiseerde diagnostische en therapeutische apparaten) vindt er een verschuiving plaats van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de thuissituatie.

Om deze innovaties te stimuleren wordt binnen het nieuwe 'Interreg NWE-Chance' project een Europees samenwerkingsverband opgezet waaraan drie ziekenhuizen, twee universiteiten en een aantal bedrijven deelnemen. In Nederland zijn dat CE-Mate en Isala.

Het Medimate Minilab zal door Isala worden ingezet om bij hartpatiënten thuis de kalium- en creatininewaarden te kunnen meten. Binnen het project zal CE-Mate verdere verbeteringen aan het minilab onderzoeken en doorvoeren om de meetwaarden eenvoudig en accuraat te kunnen koppelen aan e-healthtoepassingen van de patiënt.

NWE-Chance-Logo

Het Interreg-programma Noordwest-Europa is opgezet om de samenwerking binnen Noordwest-Europa te bevorderen.